JOGI TEVÉKENYSÉG

VINCZE ÜGYVÉD KECSKEMÉT

Az ügyvédek által végezhető tevékenységek körét az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Ütv.) határozza meg.

A legfontosabb területek a következők:

  • Jogi tanácsadás
  • Okiratok szerkesztése és ellenjegyzése
  • Képviselet
  • Letétkezelés

JOGI TANÁCSADÁS


Bármely jogi vonatkozású kérdéssel összefüggésben, az eset összes körülményeit figyelemben véve a kialakult helyzetről az ügyfél számára korrekt, teljes körű tájékoztatás megadása, valamint a szükséges és lehetséges cselekvési lehetősége, alternatívák ismertetése. Mindezekre természetesen csak az ügyfél és az ügyvéd közötti személyes találkozás során, a tényállás valamennyi részletének megismerése és az esetleges okiratok áttekintése után van lehetőség. 

OKIRATOK SZERKESZTÉSE ÉS ELLENJEGYZÉSE


Ezen tevékenység magában foglalja bármely jogi vonatkozású, vagy jogi hatással bíró okirat (pl.: levél, bírósági -vagy hatósági beadvány, szerződés vagy megállapodás, stb.) megszövegezését és ellenjegyzését. Így ide tartozik pl.: minden polgári jogi szerződés, a házassági és családjogi jogviszonyokkal kapcsolatos iratok, az örökléshez és a hagyatéki eljáráshoz fűződő okiratok, az ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, a gazdasági társaságok okiratai, a munkaviszonnyal összefüggésben keletkező okiratok, valamint fizetési felszólítások, fizetési meghagyásos, illetve végrehajtási eljárásban keletkező iratok is.

KÉPVISELET


A képviselet magában foglalja mind a magánszemélyek, mind pedig a gazdasági társaságok, állami vagy önkormányzati intézmények jogi képviseletének ellátását, érdekeinek védelmét, a szükséges nyilatkozatok és egyéb eljárási cselekmények szakszerű megtételét, bármely megbeszélésen és tárgyaláson, valamint a hatóságok és a bíróságok előtti peres és nem peres eljárásokban egyaránt. 

LETÉTKEZELÉS


A fenti tevékenységekkel összefüggésben lehetőség van az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódóan meghatározott céllal - írásbeli megállapodás alapján - pénz vagy más érték ügyvédi letétbe helyezésére.