KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK

VINCZE ÜGYVÉD KECSKEMÉT

  • a szerződéses kapcsolatokban (pl.: szerződésszegés miatt) keletkezett károkkal összefüggő jogi tanácsadás és igényérvényesítés
  • bármely, más által jogellenesen okozott vagyoni és nem vagyoni kár esetén (pl.: munkabaleset, közlekedési baleset, személyiségi jog megsértése) a kártérítési igény érvényesítése